TA OK Rogaining

Enne kui söandasime rogaini võistlust laiemale orienteeruvale üldsusele pakkuda, proovisime seda väiksema katsegrupi nahal. Osalejaid oli eesti noortekoondise liikmetest rakmeis kaitseväelasteni, mägimatkajaid ja triatleete, kokku 32. Kaart oli Eesti Kaardikeskuse 1:50000 "Eesti Kaardi" digitaalversiooni orienteerumiskaartide abil täiendatud ja mõõdus 1:30000 paljundatud "rogainingu kaart". Kujundatud oli orienteerumiskaardi lihtsustatud sümboolikaga. Pindala 73 km². Kuigi soovitatakse planeerida rada nii, et kontrollaja jooksul ei suudaks keegi kõiki KP-sid läbida, said punktid paigutatud väiksemale alale, kiiremad võtsid kõik ja aega jäi veel ülegi. Kui meie o-suurvõistluste ühe päeva punktid mahutatakse sageli 5-le ruutkilomeetrile, siis nüüd tuli 30 punkti laotada 35-le ja seda enamasti jalgsi, Kõrvemaa hõreda ja halva teedevõrgu tõttu. Punktide väärtus varieerus kaugusest ja kättesaadavusest 3-st 5-ni. Kõige varem saabusid kõiki kontrollpunkte külastanuist võistluskeskusesse tagasi Tõnis Erm ja Toomas Roolaid, kasutades kontrollajaks olnud 8-st tunnist 6.45. Raja läbimise planeerimist sai alustada 30 min enne starti, siis jagati võistluskaardid. Stardihetkel 10.00 said võistkonnad kontrollkaardid ja alustati rogainimist. Rajavaliku võis planeerida mitmeringilisena, läbides võistluskeskust, sest alates 13.00 oli osavõtjatele jagada sooja toitu. Seda võimalust kõik siiski ei kasutanud, eelistades süüa jooksult taskust või kotist. Oli aga ka neid, kes vahetasid põhjalikult riideid ja lesisid voodis.

Õpitud õpetlikku:

Tuleb leida õige vahekord kõnnile ja jooksule, mitmed hasartselt alustanud komberdasid vaevaliselt finišisse. Võistkond peab olema võrdne, või vähemalt üksteise võimeid arvestav. Tuleb kasutada puhkuse ja söögipause. Sügisilmaga on osaline märgumine paratamatu, kuid otsesest vettesukeldumist tuleb vähemalt alguses vältida. Ka "väljaspool võistlust" ei tohi üksikesinejaid rajale lubada. Õhtul toimus veel TAOK orienteerumishooaja lõpetamine, aasta edukaima klubilase, Kristjan Gansi äramärkimisega ja veterani austavasse seisusse jõudnud Mari Rootsi sünnipäeva tähistamine.

Võitja arvamus:

Ise pean meie valikut üsna ebaõnnestunuks, sest:

  1. Ei osanud hinnata liikumiskiirust ja sellest tulenevalt arvasime, et jätame punktid 34 ja 38 algul vahele ja lõplikult otsustame rajal. Selgus, et aega on ja tuli teha suur ring.
  2. Stardis valiku tegemisega läks kiireks, kehvapoolse valiku tõttu läbisime pikema maa kui Jürgen&Taavi ja Kristjan&Margus. Arvan, et ideaalvariandile jõudis koige lähemale Kristjan. Kuid võidu toi meile parem taktika jõu rakendamisel ja täpsem raja läbimine.

Tõnis

ORIENTEERUMISKAART 1:10 000 H2,5m:

O-kaardi fragment

ROGAININGU KAART 1:30 000 H5m. Kontrollpunkti tunnusnumbri kümneline koht näitab KP väärtust: 31 kolm, 52 viis jne:

Rogainingukaardi fragment

JÄRGMISEL SÜGISEL KORRALDAME KÕRVEMAAL KÕIGILE ASJAHUVILISTELE MÕELDUD ROGAININGU VÕISTLUSE.

Andres Käär