Tagasi/Back

Kontrollpunktide läbimise järjekord

Nr Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Summa
47 Margus Klementsov, Jaanus Reha KIVIRAIDUR 20 45 47 49 48 59 58 57 46 39 56 44 38 29 36 37 43 55 42 35 28 27 26 32 34 54 41 40 33 53 31 52 51 24 25 23 22 21     132
58 Tõnis Erm, Martti-Jaan Miljan TA OK I 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 47 49 21 22 23 25 24 50 51 52 31 53 33 40 41 54 34 32 26 27 28 35 42 43 37       129
75 Urmo Liblik, Tarmo Siimsaare RULLNOKAD 23 25 24 50 51 52 31 53 33 40 41 54 34 32 26 27 35 42 55 43 36 37 29 38 44 56 57 39 45 46 58 59 48 47             125
74 Mati Preitof, Eduard Pukkonen  20 45 47 48 49 59 58 46 57 39 56 44 38 29 37 36 43 55 42 35 34 54 41 40 33 53 31 52 51 50 24 25 23               124
40 Priit Överus, Mati Korrol, Danilo Piht MERCURY 21 22 23 24 50 51 52 31 53 33 40 41 54 34 35 42 55 43 36 37 29 38 44 56 39 57 46 58 59 48 47 45                 120
51 Pilvi-Heli Vettik, Andres Minn PERAKÜLA KRUPP 21 47 49 48 59 58 57 46 45 39 56 44 38 29 37 36 43 55 42 35 34 41 40 33 53 31 52 51 50 24                     115
54 Sergei Shved, Tatjana Linjova SRDIII 21 22 45 47 49 48 59 58 57 46 39 56 44 38 29 36 37 43 55 42 35 34 41 40 33 53 31 52 51 24 25                   114
71 Rain Vellerind, Villu Zirnask 21 22 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 20 37 36 43 55 42 35 34 41 40 33 53 31 52 51 24                   114
8 Olavi Ottas, Mihkel Järveoja, Alar Assor OK KOBRAS I 22 21 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 47 49 30 50 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 27 28 36 37 29 20                 113
4 Ove Uhtlik, Rene Maksimovski, Urmas Jõeleht 45 47 49 48 59 58 57 46 39 56 44 38 29 36 37 43 55 42 35 34 41 40 33 53 31 52 51 24 25 23                     112
12 Arli Mändmets, Andris Sprivul SK RADA 21 45 39 57 46 58 59 48 47 49 30 50 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 27 28 35 42 43 55 37 29 20                   112
61 Jana Kink, Triin Vask, Merike Vanjuk 45 47 48 49 59 58 46 39 57 56 44 38 29 37 36 28 27 26 32 34 54 41 40 33 53 31 52 51 24 23 22 21                 112
83 Raul Hindov, Tiit Riisalo                                                                                 112
59 Dmitri Shved, Roman Shved SRDIV 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 49 47 21 22 24 50 51 52 31 53 33 40 41 54 34 32 26 25 23                   111
87 Urmas Peiker, Gerd Laub, Priit Pirksaar 20 29 38 44 56 39 57 46 45 47 48 59 58 49 30 50 51 52 31 53 33 40 41 34 35 28 27 26 25 24 22 21                 111
91 Vallo Vaher, Ivi Saaremets, Allar Kivil, Heleri Valk SKI FREAKS 25 24 50 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 27 28 29 38 44 56 39 46 57 58 59 49 48 47 45 21 22 20                   108
22 Jaanus Viljamaa, Ülo Viru JALO 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 47 49 30 50 51 52 31 53 33 40 41 34 35 27 26 25 24 23                     107
82 Paul Aug, Tiit Olju 22 21 45 47 49 48 59 58 46 39 57 56 44 38 29 37 36 35 34 32 41 40 33 53 31 52 51 50 24                       107
42 Tarmo Tolm, Marilin Sulg, Merliis Sulg 22 21 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 34 41 40 33 53 31 52 51 24 25 23 20                   106
98 Tanel Taal, Tõnu Taal TAAL 21 45 47 48 59 58 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 32 34 41 40 33 53 31 52 51 50 24 25                     106
31 Sirli Nõmm, Andre Nõmm A&S                                                                                 105
33 Jürjo Lokk, Kristjan Karabelnik OKH HHA 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 49 47 21 22 23 25 24 51 52 31 53 33 40 41 34 35 28 27 26                   105
79 Margus Ots, Taavi Tamkivi, Aleksei Ivanovits TA OK II 22 21 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 32 34 41 40 33 53 31 52 51 24                     105
102 Liina Joller, Inno Ling TIGU 22 21 45 47 48 59 58 46 57 39 56 44 38 29 36 37 43 55 42 35 34 41 40 33 53 52 51 24                         105
97 Enno Aljas, Kalev Kõiva 21 22 23 24 50 51 52 31 53 33 40 41 34 35 36 37 29 38 44 56 39 57 46 58 59 48 47 45                         102
7 Margus Varres, Allan Gern, Ahti Mardo, Eik Herman 20 29 38 44 56 45 46 39 57 58 59 49 48 47 21 22 23 24 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 25                       101
23 Taivo Daub, Margus Kandelin MATRIX 24 51 52 31 53 33 40 41 34 35 27 28 36 37 44 56 38 29 20 45 39 57 46 58 59 48 47 21 22                       101
29 Arvo Järvet, Jaak Jaagus, Raimo Pajula TAMMEJÄRVE I 20 29 38 44 56 39 57 46 58 59 49 48 47 45 21 22 23 24 50 51 52 31 53 33 40 41 32 26                         101
76 Peeter Plakk, Riho Kokk RIPE 21 45 47 49 48 59 58 57 46 39 56 44 38 29 20 24 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 25 23 22                       101
34 Kermo Käärst, Mihkel Reimaa OKH HHB 20 29 38 44 56 39 46 58 59 48 47 45 21 22 37 36 43 55 42 35 28 27 26 32 33 53 52 51 24                       100
63 Marti Ranne, Alar Vasemägi, Andres Talver 21 22 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 32 41 40 33 53 52 51 24                         99
100 Tõnu Lauter, Roland Kukk EPV SK                                                                                 97
11 Monika Järveoja, Nikolai Järveoja OK KOBRAS II 21 22 45 47 48 49 59 58 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 32 33 53 31 52 51 24 23                         96
95 Raiko Kaasiku, Reimo Kaasiku KAASIKU 21 49 48 59 58 57 46 47 39 56 44 38 29 37 36 43 55 42 35 34 33 53 52 51 24                               95
1 Tõnu Ilves, Elin Tiirik 21 22 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 36 37 43 55 42 35 34 32 26 25 24 23 20                         94
43 Eha Tolm, Ene Sulg 22 21 45 47 49 48 59 58 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 31 52 51 50 24 25 23 20                         94
6 Tarmo Klaar, Meelike Pandis OK ILVES 22 21 47 48 59 58 57 46 39 45 56 44 38 29 37 36 28 27 26 32 40 33 53 52 51 24 25                           93
96 Martin Aunin, Indrek Saarepera 25 26 32 34 41 40 33 53 31 52 51 24 23 22 21 45 47 48 59 58 46 57 39 56 38 29 20                           93
16 Inger Jalakas, Koidu Laanemets HARJU KEK I 20 29 38 44 56 45 39 57 46 47 48 58 59 49 30 50 51 52 31 53 33 32 26 25                                 90
17 Gea Rennel, Andrus Sipsaka HARJU KEK II 20 29 38 44 56 45 39 57 46 47 48 58 59 49 30 50 51 52 31 53 33 32 26 25                                 90
89 Marko Bremann, Kaspar Hunt, Silver Alamaa, Henno Puu TPÜ RK 22 21 49 59 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 43 55 42 35 34 32 26 25 24 51                             90
38 Mihkel Nummert, Kaarel Nummert NUMMERT I 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 49 48 47 30 50 51 52 53 33 41 32 26                                   89
26 Olev Sepp, Ainar Sepp, Alvar Kangur, Hele Abel LSF PT VESTE 24 50 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 27 28 29 38 44 56 39 57 46 59 48 47                                 87
24 Mairit Trei, Annika Rihma, Ly Trei OK KOBRAS III 20 29 38 44 56 39 57 46 58 59 48 49 47 45 23 24 51 52 31 53 33 32 26 25                                 86
52 Ella Shved, Olga Mazina SRDI 20 29 38 44 56 39 57 46 45 47 48 58 59 49 21 22 24 51 52 31 53 33 32 26                                 86
93 Aldo Mett, Henn Rast, Randel Vuks, Peeter Saabas JALALABAD 20 29 38 44 56 45 39 57 46 58 59 48 47 49 30 50 51 52 31 25 24 23 22 21                                 85
19 Jaak Evert, Risto Laanoja BLAAH 23 24 25 26 27 28 36 37 43 55 42 35 34 54 41 40 33 53 31 52 51 50 30 22 21                               83
45 Vaike Tomann, Udo Lüüs TOM I 21 22 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 20 25 31 52 51 50 24 23                                   82
68 Tauno Murakas, Tanel Bauman, Risto Bauman, Kadri Limberg RAKVERE I 23 24 51 52 31 53 33 40 41 34 35 27 28 29 20 47 49 48 59 58 46 39 45 21                                 82
14 Kersti Mardiste, Juta Virkepuu, Helve Luht, Helge Valdek, Liis Lille NÕMME NOORED 20 29 38 44 56 45 39 57 46 58 59 48 47 49 30 50 51 52 31 25 24 23                                     81
44 Külli Tõnus, Ingrid Vehlmann, Mare Niitsoo, Triina-Britt Preden HOKTON 20 29 38 44 56 57 39 45 46 58 59 48 47 49 22 21 24 50 51 52 31 25                                     80
27 Mait Vanem, Triin Tõnisson, Tarvi Olli, Peep Otstavel, Katrin Tahlfeld LSF PT TRIIN 21 22 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 28 27 26 31 52 51 24 25                                   79
69 Peeter Paenurm, Priit Paenurm 20 29 38 44 56 45 39 57 46 58 59 48 49 47 21 24 50 51 52 31 25                                       78
2 Alvar Pihlapuu, Indrek Uik, Kati Pihlapuu, Maila Raidma, Mark Zirk TRUUP 20 29 38 44 56 39 57 46 58 59 49 48 47 45 21 22 23 24 51 52 31 25                                     77
57 Helle Trossmann, Janeli Sarv, Hillar Petersen STABIILSELT SOOS 22 21 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 25 24 51                                   77
65 Toivo Juhansoo, Tiit Kägu KL PS II 20 29 38 37 36 43 55 42 35 28 27 26 25 24 21 45 46 39 57 48 59 49 47 22                                 76
18 Evi Vahu, Eha Arb 21 49 47 48 59 58 57 46 45 39 56 44 38 29 28 27 35 34 41 33 32                                       74
20 Maire Kure, Jaanus Kure, Tauno Kure KURE 22 21 47 49 48 59 58 57 46 45 39 56 44 38 29 20 23 24 51 52 25                                       74
28 Liina Sadrak, Eneli Ivask, Alari Aho, Alver Kivirüüt SAVIS TAMPIJAD 21 22 49 48 59 58 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 25 24 23                                   74
66 Eeli Tiigimägi, Tiiu Tiigimägi TIIGIMÄGI 20 45 47 48 59 58 46 57 39 56 44 38 29 37 36 43 55 42 34 26                                         74
99 Andrei Gristsenko, Albert Sank, Janek Halliväli 21 49 48 59 58 47 45 46 57 56 44 38 29 37 36 35 34 32 26 25 24 23                                     74
10 Tiina Kangilaski, Jaan Metsa 20 29 38 44 56 45 39 57 46 58 59 48 47 49 30 50 51 24 25 23                                         73
25 Mait Tõnisson, Kersti Iher, Lauri Olli, Merle Rääsk LSF PT KADRI 21 22 49 59 58 48 47 45 46 39 56 44 38 29 20 28 27 26 32 34 41 44                                     73
46 Ants Laansoo, Endel Karp, Mati Toom, Aili Lilleorg, Mare Soosõrv 20 29 38 44 56 39 57 46 45 47 48 58 59 49 30 50 51 24                                             69
35 Maris Maadvere, Kai Willadsen OK TON 22 21 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26                                         68
15 Tiina Turban, Ants Turban 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 49 47 21 22 23 24 51                                           67
67 Mati Tõnus, Priit Pappel 20 29 38 56 44 37 36 43 55 42 35 34 41 40 33 53 31 52 26                                           67
88 Erik Aibast, Sigrid Saar SKM! 20 36 37 29 38 44 56 57 39 46 45 47 48 58 59 49 30 22 21                                           67
90 Kalvo Kriisk, Peter Linkus VANAKOOLIMEHED 22 21 49 59 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 37 36 28 27 26 25 24                                       67
21 Risto Agu, Erki Hallingu, Els Agu 25 24 50 51 52 31 53 33 40 41 34 32 26 27 28 38 44 56 29 20                                         66
56 Aari Talver, Tiina Tamla 22 21 47 48 59 46 45 39 56 44 38 29 37 36 28 27 35 34 32 26 25                                       65
81 Harles Paesüld, Raul Kivi, Margus Melsas, Karin Ahven OK VÄHK 21 22 49 59 58 48 47 45 46 39 57 56 44 38 29 20 24 51                                             65
32 Ülle Rauk, Piret Berendsen 21 49 59 58 48 47 46 45 39 57 56 44 38 29 20 24 51                                               63
39 Õnne Nummert, Uve Nummert NUMMERT II 20 29 38 44 56 39 45 46 57 58 59 48 47 49 30 22 21                                               61
78 Annemari Vene, Janis Nurmelaid 21 22 49 48 59 58 47 45 46 39 57 56 44 38 29 20 23                                               60
55 Allan Talver, Märten Rodes, Maris Vainre, Eha Kulper KOLUMBUSED 21 47 48 59 46 45 39 56 44 38 29 20 37 43 28 27 26 25 24                                           59
13 Taavi Tiisler,  Margus Sakk, Martin Vilen UNESNÕIDUJAD 22 21 49 59 58 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 20                                                 58
50 Karl Kuusk, Sander Kuusk KUUSED 20 29 38 44 56 39 57 46 45 47 48 59 58 49 21 22                                                 58
70 Sven Liivand, Kristina Aruvee 20 29 38 44 56 45 39 46 57 58 59 48 49 47 21                                                   56
101 Andres Palk, Küllike Kleimjonova 20 29 38 44 56 39 57 46 45 47 48 58 59 49 21                                                   56
30 Katrin Pajula, Inga Jaagus TAMMEJÄRVE II 20 29 38 44 56 39 57 46 59 49 48 47 45 21 22                                                   53
84 Kerli Veski, Martin Lindpere, Eve Jõgimaa AMATÖÖRID 22 21 49 59 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 20                                                   53
85 Katrin Kokk, Juhan Anupõld POHLAD 22 21 49 59 48 47 45 46 57 39 56 44 38 29 20                                                   53
64 Anu Paidre, Merle Ott, Helle Jurna KL PS I  21 22 23 24 25 31 26 32 34 27 28 29 38 44 56 39 46 45 20                                           52
41 Katrin Tamm, Hardi Tamm, Hele-Liis Viirsalu, Toomas Viirsalu 21 22 49 59 48 47 45 46 39 38 44 56 29 20                                                     48
72 Tiia Palm, Natalia Palm, Piia Post, Jaan Jõgioja, Kaire Kallak 20 29 38 56 44 37 36 28 27 35 34 41 40 33 32 26                                                 48
53 Andrei Nikitin, Sergei Shirokov SRDII 24 25 26 32 34 35 27 28 36 37 43 55 42 54 40                                                   47
49 Mari Roots, Avo Kõrvas 20 29 38 44 56 39 57 46 45 47 48                                                           40
36 Ilona Vanaveski, Helle Jaaniste NAUDIKS 23 24 25 26 32 33 40 41 34 35 27 28 29 20                                                     36
80 Madis Kõrvits, Kristel Särak, Sigrid Särak, Katrin Kaiv, Virge Viiding 24 50 51 52 31 25                                                                     22
37 Maarika Vask, Jaak Jaaniste PEHMEKE 20 29 21 22 23                                                                       10
86 Tiiu Sild, Elin Sild, Mari Sild KAARSILD 20 29 28 27 26                                                                       10

 

Kontrollpunkti number: 29 38 44 46 56 39 48 45 47 59 57 21 58 49 24 20 51 22 52 26 31 33 25 34 53 37 41 27 36 40 28 32 23 35 50 43 42 55 30 54
Läbinud võistkondi: 86 81 80 80 80 79 79 78 78 78 73 68 68 65 63 61 59 56 53 49 47 46 45 44 43 41 39 38 38 37 36 36 35 31 30 21 20 19 15 9

Tagasi/Back