TA OK rogain logo

IV TA OK rogain
Laupäeval, 4. oktoobril 2003. a.

Rogain on võistkondlik valikorienteerumine kestusega 6 kuni 24 tundi. Harrastatakse seda Austraalias (rahvusvahelise reeglistiku sünnikoht), Uus-Meremaal ja Põhja-Ameerikas. Euroopas on sellisel kujul ja niisuguse nime all pikamaaorienteerumise võistlusi korraldatud kindlasti Rootsis ja Tðehhis. On olemas ala rahvusvaheline föderatsioon, kes korraldab üle aasta MM võistlusi 24 tunnise kontrollajaga. Neid on seni peetud 5 korda, viimati 2002.a juulis Tðehhis, kus osales ka mitu võistkonda Eestist. On ka rahvuslikke rogaininguliite, kuid enamuses riikides tegelevad selle alaga orienteerumisklubid. Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon (IOF) loeb rogaini "mõnedes maades harrastatavaks orienteerumisalaks". 2003. aastal lisas ka EOL rogaini oma põhikirja järgi harrastatavate alade hulka.

Võistlusreeglid:

Võistluskeskus: Kolgaküla rahvamaja (asukoht kaardil)
Kaart: mõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, lehe formaat A3, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses
Rada: Rajal on 40 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimisel saab võistkond 140 punkti.
Kaardistamine-rajameister: TA OK ühistöö Rein Kase juhtimisel
Osavõtjad: 2…5 liikmelised võistkonnad
Vanusepiirang: Võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15a võistlejad (va perekonnaklass).

Võistlusklass Tingimused
DD
HH
DH
naised
mehed
mehed ja naised
DD18
HH18
DH18
naised, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
mehed, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
mehed ja naised, vanus kuni 18a, üks liige vähemalt 17a
DD40
HH40
DH40
naised, vanus vähemalt 40a
mehed, vanus vähemalt 40a
mehed ja naised, vanus vähemalt 40a
Perekond vähemalt kahest erinevast põlvkonnast, vanusepiiranguta
VV(DD, HH, DH) võistkonna iga liikme vanus vähemalt 55 aastat, kontrollaeg 4h

Võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.
Osavõtumaks:Võistkonna osavõtumaks on võistlejate osavõtumaksude summa.

Osavõtumaks võistleja kohta

noored (kuni18 aastased),
pensionärid, klass VV
lapsed (kuni 14 aastased)
kuni 15.09.2003 120 EEK 90 EEK 50 EEK
kuni 25.09.2003 180 EEK 135 EEK 75 EEK
peale 25.09.2003* 360 EEK 270 EEK 150 EEK

* ainult kokkuleppel korraldajatega

Tasu toitlustamise ja parkimise eest sisaldub osavõtumaksus.
Autasustamine: Autasustatakse absoluutselt kolme paremat võistkonda ja võistlusklasside parimaid võistkondi sõltuvalt võistkondade arvust võistlusklassis.
Registreerimine: Mari Roots,
[email protected] või
[email protected] või
tel 051 62 925 või
11611 Tallinn, Harku 15.
Osavõtumaks kanda TA OK arvele 1120066509 Hansapangas.

Võistkondade ümberregistreerimine
Võistkonna võistlusklassi ja liikmete arvu muutmine ning võistlejate nimeline ümberregistreerimine on lubatud kuni 25. sept. kella 17.00. Peale 25. septembrit, kuni võistluspäeva hommikul kella 9.00 on erandkorras (ühe võistleja haigestumine jms.) võimalik asendada ainult võistkonna liikmeid selliselt, et ei muutu võistlusklass, võistkondade arv (ühest võistkonnast ei saa moodustada kahte või enamat uut võistkonda) ega suurene võistkonna liikmete arv.

Lisainfo:
Peakorraldaja: TAOK, Mall Maasik, [email protected], tel 050 40 460
Peakohtunik: Peep Eomois, [email protected], tel 6 131 213
Pearajameister: Rein Kask, [email protected], 6 527 673

Tagasi/Back