Kontrollpunktide läbimise järjekord

Nr Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Summa
255 Tõnis Erm, Dag Ainsoo PWC-TEAM 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 27 26 46 25 58 36 45 24 23 34       128
254 Jaanus Reha, Margus Klementsov KIVIRAIDUR 28 49 59 50 51 40 20 30 21 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 58 25 46 37 38 57 47 48 39 26 27           120
308 Jana Kink, Ilmar Kink, Lauri Lahtmäe 58 25 46 26 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51 40 50 59 49 28                 117
245 Mati Preitof, Eduard Pukkonen 34 23 33 41 52 22 30 21 31 53 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 37 38 57 47 48 39 26 27 49 59 50 29             117
275 Mairolt Kakko, Rain Semper BONA FIDE 58 25 46 26 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 30 20 51 40 50 59 49 28                 116
284 Tõnu Pekk, Assar Jõepera 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58 36 45                   115
268 Reigo Luurmees, Riho Roopõld SKPTM 58 25 46 37 38 39 48 47 57 55 56 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 30 20 51 50 59 49 28                     114
261 Armo Hiie, Sven Liister LENNUBAAS 28 49 59 29 50 40 51 20 30 52 22 21 31 53 33 41 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 27 26 46 25 58 45             120
314 Mikus Zagata, Martins Purins, Gatis Caics RIGAS PUIKAS 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 34 23 33 41 42 54 32 43 44 35 37 38 57 47 48 39 46 25 58                 113
315 Ansis Actins, Janis Actins, Aigars Actins 3A 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 48 39 26 46 25 58                   112
265 Aivars Mihailovs, Edgars Mitinieks AUSEKLIS 28 49 59 50 40 51 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 46 25 58                         107
412 Heleri Kivil, Ivi Saaremets, Raino Liblik, Vallo Vaher SKI FREAKS 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 53 31 21 22 30 20 40 51 29                   106
320 Allar Kivil, Paavo Kroon, Kristjan Külm TARTU SUUSAKLUBI 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 22 53 31 21 30 20 40 51 29                   106
280 Martin Aunin, Indrek Saarepera PENGSTONID 29 59 49 27 26 39 48 47 57 38 37 46 25 58 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 52 33 41 23 34                     105
324 Jürgen Einpaul, Peeter Pihl, Lauri Malsroos KILOMEETRITEÕGIJAD 24 45 36 56 55 57 47 48 39 38 37 25 46 26 27 58 34 23 43 44 32 54 42 41 33 53 31 21 22 52                     105
326 Andris Strazdins, Alberts Lacis, Martin Lacis PURVA BRIDEJS 29 28 49 59 50 40 51 20 30 52 22 21 31 53 41 33 34 23 43 32 42 54 44 24 45 36 25 46 26 58                     103
271 Mart Jakobson, Rait Lille HARJU K EK RSK I 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 53 31 21 22 30 20 51 29                     102
229 Andres Minn, Pilvi-Heli Vettik PER AKÜLA KRUPP 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 33 41 53 31 42 54 56 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58                           101
267 Jaanus Viljamaa, Ülo Viru 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                         99
230 Kaido Hallik, Kaire Ruul MAGISTRI D 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51                         99
512 Raivo Laanemets, Janek Halliväli, Albert Shank, Siim Toim, Andrei Gristsenko PALJU MAKSAB 58 25 46 37 38 57 47 48 39 27 26 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 52 53 31 22 21 30 34 23                       98
260 Ove Uhtlik , Rene Maksimovski 34 23 33 41 52 30 21 22 53 31 42 54 32 43 44 35 56 55 57 48 47 38 37 46 26 25 58                           97
227 Tarmo Klaar, Meelike Pandis TAK- SOFT 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 22 52 33 41 23 34                         96
318 Martti Ranne, Alar Vasemägi PRA ALI 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 22 52 33 41 23 34                         96
250 Tõnu Ilves, Priit Truusalu 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 22 52 41 33 23 34                         96
276 Jaak Teppan, Vahur Teppan T-1000 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 55 56 54 42 32 43 44 35 24 45 23 34 51 29 59 28                           95
274 Margus Marrandi, Tiit Tähnas EST O AMATÖÖRID 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 37 38 46 26 27 25 58                             94
263 Harles Paesüld, Roland Kalda XRA CERS 58 25 46 26 27 39 47 48 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 52 33 41 23 34                           94
262 Margus Kandelin, Taivo Daub MAT RIX 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 32 43 44 35 54 56 37 38 57 47 48 39 27 26 46 25 58                           94
256 Jan Liister, Risto Randma ÕTD 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 25 46 26 58                             94
330 Tarmo Kangur, Meelis Sarapuu, Leo Käige KL TALLINNA MALEV 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 23 34                           94
249 Paul Aug, Tiit Olju HAVI KÄSUL 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 58                               93
266 Priit Överus, Andres Talver HH SK MERCURY 28 49 59 50 40 51 20 30 52 53 31 41 33 43 44 32 42 54 56 38 37 46 25 58                                 92
325 Mihkel Nummert, Kaarel Nummert, Jaagup Truusalu KAPE JUUNIORID 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 38 57 48 47 39 26 46 25 58                             92
277 Agnis Graudulis, Andrejs Gaumigs BEBRI 28 49 59 50 51 40 20 36 22 53 31 42 54 32 44 43 41 33 52 34 23 24 45 36 58                               91
403 Viivi-Anne Soots, Jaan Soots, Jaanus Soots, Evelin Soots NAUTLEJAD 34 23 41 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58                             91
206 Eha Tolm, Ene Sulg 28 49 59 50 40 51 20 30 52 22 31 53 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 58                               91
316 Arto Palsio, Jyrki Pietilä HUKKA S UUNTA 34 23 52 33 41 24 35 44 43 32 42 54 56 25 46 37 38 57 47 48 39 27 26 58 28 59                             91
246 Peeter Plakk, Arvo Soosalu PINGI NAABRID 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 26 46 25 58 28                             91
272 Indrek Reismann, Kaido Ruul SIGS AUER 45 36 58 25 46 37 38 39 48 47 57 55 56 35 44 43 32 54 42 31 53 52 33 23                                 91
264 Jaak Evert, Alar Viikmäe SUVA 28 49 59 29 50 40 51 20 30 21 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 58                               90
321 Lauri Olli, Ardo Pajur, Olev Sepp L SF PRONOKING TEAM III 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 42 54 32 43 44 35 36 45 24 41 52 33 23 34                               89
232 Tarmo Tolm, Mariann Sulg IGATAH ES,METSA! 23 34 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 37 38 57 47 48 26 27 28                             88
307 Ants Kaasik, Helle Trossmann, Janno Mäeots SOBIVALT SEGASED VOL1 28 49 59 50 40 51 20 30 21 53 31 52 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 58 25                                 88
244 Elo Saue, Eero Kivikas PIKAD SA MMUD 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 35 24 45 23 34                               88
283 Kalvo Kriisk, Peter Linkus VANAK OOLIMEHED 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 47 48 39 46 25 58                                 87
213 Liina Palu, Kadri Sepalaan 58 25 27 26 46 37 38 39 48 47 57 55 56 54 32 43 44 42 31 53 52 33 41                                   87
212 Mare Niitsoo, Triina-Britt Preden T ON 26 27 39 48 47 57 38 37 46 25 58 36 45 24 44 43 32 54 42 31 53 52 33 23 34                               87
270 Taavi Kainel, Rene Käsik 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 32 43 44 35 56 38 37 46 26 25                                 87
211 Lilian Jõesaar, Rahel Hütt FORTUU NA 58 25 46 39 48 47 38 37 35 54 32 44 43 41 53 31 22 52 51 50 59 49 28                                   87
248 Toomas Koppel, Jüri Kadaja SOOK OLLI SÕBRAD 34 23 41 33 52 22 30 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 38 57 46 25 58                               86
233 Henn Ruukel, Kadi Taalberg PUNA SED POTIKUD 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 47 48 39 46 25 58 28                                 84
301 Eva Maria Ehala, Grete Gutmann, Johannes Ehala 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 58 28 49 59 50 40 51                                     84
252 Raiko Kaasiku, Reimo Kaasiku KA ASIKU 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 35 36 58                                     83
302 Kari Hovi, Ritva Mononen, Mia Hovi HOVI 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45 23 34                                   83
247 Heini Tammik, Kaljo Julge 34 23 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 30 20 51 40 50 59 49 28                                   83
282 Siim Valgeväli, Urmo Keskel LAPI KUD 28 49 59 50 40 51 20 30 21 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 46 25                                 83
323 Arvo Järvet, Jaak Jaagus, Raimo Pajula TAMMEJÄRVE I 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 23 34                                   83
210 Ingrid Vehlmann, Monika Vehlmann ÕED NOBEDAD 58 36 45 24 35 44 43 32 54 42 41 33 52 22 53 31 21 30 20 51 50 59 28                                   83
200 Meriliis Sulg, Kati Vendelin 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 58 25 46 47 48 39 27 26                                   80
502 Teele Randman, Priit Randman, Kaia Randman, Anneli Metsmaa, Tiina Metsmaa UKERDAJAD 34 23 33 41 52 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 46 26 25 58                                   80
402 Maria Pihlak, Nora Särak, Mihkel Aan KUTI MUTI 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 41 33 52 43 32 54 44 24 45 23 34                                     79
312 Tiiu Mägi, Indrek Kaidme, Veikko Tamlak SININE ˇETOON 28 49 59 50 40 51 20 30 21 31 53 41 33 52 43 32 54 44 24 45 23 34                                     79
202 Kersti Ehala, Juta Ainelo 28 49 59 50 51 40 20 30 21 31 53 22 52 33 41 42 54 32 43 44 23 34                                     79
239 Reino Bürkland, Eve Pruuli 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41 33 23 34                                   78
279 Risto Laanoja, Viljar Grauen BLAA H 28 49 59 29 50 40 51 20 30 22 21 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 35 36 45                                 86
304 Andrus Sipsaka, Koidu Laanemets, Inger Jalakas KULGEJAD 34 23 41 33 52 22 30 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                                   77
278 Priit Paenurm, Peeter Paenurm M ERCURY 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 35 44 43 32 54 45 41 33                                     76
410 Mait Vanem, Triin Vanem, Mait Tõnisson, Rita Iher LSF PRONOKING TEAM I 28 49 59 50 40 51 20 30 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 24 23 34                                       77
413 Alvar Pihlapuu, Indrek Uik, Kati Pihlapuu, Pirkko Valge TRUUP 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 37 38 46 25 58                                       74
224 Taavi Talver, Aari Talver TALVER 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 26                                     74
407 Siim Kokk, Anneli Orav, Meelis Mesikäpp SEENETREIALID 34 23 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 38 57 46 26 25 58                                       74
220 Mari Kõrvas, Avo Kõrvas KÕRVAS ED 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 42 54 32 43 44 23                                         74
214 Anu Oras, Ülle Lobjakas A & Ü 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 42 54 44 32 43 33 41 52                                           72
201 Liis Sipsaka, Marion Rennel 34 23 41 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 38 57 48 47 46 26                                         72
273 Aldo Mett, Raul Mürk JALALABAD 58 25 46 37 38 39 48 57 56 54 42 31 53 22 52 33 41 23 34                                           70
225 Reet Uusberg, Laur Uusberg UUSB ERG 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 58 25 46 26                                         70
309 Martti Kuldma, Piret Kannike, Marit Aas NUUSTIK 29 28 49 59 50 40 51 20 30 21 22 52 33 41 42 54 32 43 23 34                                         69
401 Mari Soini, Jenni Kaipanen, Tiina Hovi HEKO 34 23 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                                         68
404 Kristjan-Martin Kirjanen, Rain Kirjanen, Kristi Kirjanen, Kaur Kirjanen KIRJANEN 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36 37 46 25 58                                           68
237 Ilse Geca, Almants Ronis AMATA 28 49 59 29 50 40 51 20 30 22 53 31 52 33 41 43 44 24 45                                           68
500 Kersti Mardiste, Helge Valdek, Helve Luht, Juta Virkepuu, Liis Lille VIIS VAPRAT 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 52 33 41 42 54 44 43 23                                             68
322 Erki Hallingu, Jaan Metsa, Risto Agu JFF-2 23 34 30 21 22 53 31 52 33 41 42 54 32 43 44 24 45 36 58 25                                         68
228 Malle Viilma, Andrus Kasekamp S K HOOLER 28 59 50 51 52 33 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 23 34                                             67
408 Tauno Arpo, Martin Arpo, Liis Otstavel KATKU 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 53 31 42 54 44 43 23 34                                             67
409 Eero Arpo, Peep Otstavel, Mihkel Mosel RAUNA 28 49 59 50 40 51 20 30 22 52 53 31 42 54 44 43 23 34                                             67
269 Hillar Petersen, Jaak Simm SOBIV ALT SEGASED VOL3 34 23 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 40 51 29                                           67
311 Indrek Jentson, Mare Jentson, Urmo Kaber APROTE 58 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 22 21 34 23                                           66
511 Urmas Kivirüüt, Eneli Ivask, Liina Sadrak, Alari Aho, Alver Kivirüüt ASJATULT EI LONGI 58 25 46 37 36 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 23 34                                           66
217 Ilse Uus, Feliks Kipper FEIL 52 33 41 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 36 25 46 26 58                                             65
411 Ainar Sepp, Kadri Teller, Kaido Zimmer, Tiina Viiderfeld LSF PRONOKING TEAM II 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 44 32 43 33 23 34                                         65
504 Dmitri Shved, Andrei Jakovlev, Asja Veideman, Elena Glushonok, Dmitri Fedulin HIRERIGHT 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 41 33 52 34 23 43 32 44                                           68
313 Lauri Õunmaa, Preet Russak, Laura Paide VANAD KALAD 34 23 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51                                             64
305 Raimo Kleinert, Maarit Liiskmann, Urmet Itse 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 28 49 59 29                                             64
231 Janeli Sarv, Oleg Mürk SOBIVALT SEGASED VOL2 34 23 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 52 30 20 51 29                                             63
242 Reigo Lehtla, Ehtel Taevere ERDE FA 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 42 54 44 43 23 34                                               62
327 Margus Sakk, Taavi Tiisler, Elar Ploomipuu CTRL+ALT+DEL 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 31 52 33 41 43 44 23                                               62
204 Evi Vahu, Eha Arb VISAD VANURI D 34 23 41 33 52 22 30 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45                                             61
219 Uve Nummert, Õnne Nummert NU MMERT 34 23 45 24 35 44 43 32 54 42 31 53 21 22 30 52 33 41                                             61
310 Jekaterina Kotello, Raita Tirsa, Gatis Gurckis BRASLA 28 49 59 29 51 20 30 22 53 52 33 41 42 54 32 43 44 35 36                                           68
319 Asso Silm, Tarmo Kruusamägi, Andres Aavik 23 34 52 22 21 53 31 33 41 42 54 32 43 44 24 45 58                                               60
226 Alice Tärk, Ago Lauri LAURI 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 54 32 43 44 24 45 58                                               60
216 Imbi Kaasik, Are Kaasik KAASIK 28 49 59 50 40 51 20 30 52 53 31 41 33 43 44 23                                                 60
205 Rutt Kukk, Helje Reinholm 34 23 33 41 52 22 21 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45                                               58
501 Mati Toom, Aili Lilleorg, Kristin Seier, Ants Laansoo, Endel Karp TALLINNA MATKAKLUBI 28 49 59 50 40 51 20 30 52 22 53 31 41 33 23 34                                                 57
240 Maris Willadsen, Kaj Willadsen TO N 2 28 49 59 50 40 51 20 30 22 31 53 52 33 41 23 34                                                 57
207 Virve Einpaul, Anneli Pak SUUR J ALUTUSKÄIK 34 23 24 45 36 35 44 43 32 54 42 41 33 53 31 21 22                                               56
101 Mati Tõnus, Kalju Tilk 34 23 33 41 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 58                                               61
329 Kert Kaevats, Anu Paidre, Tiit Kägu KL PS II 26 27 39 48 47 57 38 37 46 25 58 28 49 59 50 29                                                 55
222 Ants Turban, Tiina Turban TURBAN 34 23 24 45 36 35 44 43 32 54 42 41 33 52 58                                                   54
209 Ülle Rauk, Piret Berendsen                                                                                 54
106 Agu Lipping, Enno Lelumees 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45                                                   54
103 Eimar Jõgisu, Mati Poom 34 23 41 33 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45 36                                                   54
105 Viiu Rebane, Raimo Mäkelä 34 23 41 33 52 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                   53
102 Jaan Orav, Virve Orav 52 22 53 31 42 54 32 43 44 35 24 45 41 33 23                                                   53
251 Aleksander Pritsik, Marek Pritsik P RITSIK 28 49 59 29 50 40 51 20 30 52 22 21 53 31 42 54 35 36 58 45 24 44 43                                   83
300 Agnes Vask, Triin Vask, Marit Jaaniste SÜSI 34 23 33 41 52 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                     51
243 Lilian Lillemets, Erki Kriks SPUTNI K 58 25 46 26 27 39 48 47 57 38 37 36 45 24 23 34                                                 51
253 Kalev Viidemann, Tõnu Härm 34 23 44 43 32 54 42 41 33 52 58 25 46 37                                                     51
215 Kristiina Kindel, Piret Vaht PARDI KE JA DELFIIN 20 30 22 53 31 42 54 32 43 44 41 33 52                                                       47
203 Ilona Vanaveski, Helle Jaaniste NA UDIKS 45 24 44 43 32 54 42 31 53 41 33 23 34                                                       46
241 Andres Palk, Küllike Kleimjonova K ARU 34 23 43 44 32 54 42 31 53 52 33 41                                                         45
505 Juhan Anupõld, Raimo Laosma, Epp Hellak, Kairi Lipstok POPRAD 23 34 51 40 20 30 22 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                 55
306 Merle Rohtla, Maria Lahne, Mart Pais LASTEHAIGLA 58 25 46 26 27 39 48 57 38 37 36 45 24 44 43 32 54 42 41                                           66
221 Tiina Kangilaski, Juhan Kangilaski JFF-3 34 23 41 53 31 42 54 32 43 44 24 45                                                         43
406 Tiia Palm, Piia Post, Jaan Jõgioja, Kaire Kallak 34 23 33 41 42 54 32 44 43 24 35 36 25                                                       42
234 Annemari Vene, Janis Nurmelaid 58 25 46 26 39 48 47 57 38 37 36 45                                                         42
281 Gerrit Kanarbik, Janar Rosin JERE VANIST 27 26 46 39 48 47 38 37 25 58 36 45                                                         39
208 Urvi Sarv, Imbi Leppik 23 34 20 30 31 53 52 33 41 43 44                                                           38
507 Kerli Veski, Katrin Kokk, Andrus Männisalu, Marek Ploompuu, Maret Ambur MIKULAS 23 34 20 51 40 50 59 49 28 58                                                             37
236 Tarmo Tüür, Sigrid Parts 34 23 43 44 32 54 42 41 33 52                                                             37
303 Piia-Piret Eomois, Ele-Marit Eomois, Tiit Eomois EOMOIS 28 49 59 50 40 51 20 30 34                                                               33
503 Gerli Kriiska, Sigrid Särak, Kristo Kamratov, Andrus Altrov UK POOGEN 34 23 33 41 42 32 43 44 24 45                                                             33
400 Katrin Pajula, Signe Kaasik, Astrid Kaasik TAMMEJÄRVE II 34 23 43 44 32 54 42 41 33                                                               32
223 Maarika Vask, Jaak Jaaniste PEH MEKE 34 23 33 41 42 54 44 43                                                                 29
104 Maire Lahtmets, Rain Lahtmets LA HTMETS 34 23 33 41 42 54 32 49 44                                                               32
509 Indrek Hinno, Maret Põldaas, Alo Ansmann, Kairi Järvela 28 49 59 50 40 51 20 30 22 53 41 33 23 34                                                     49
510 Eli Rand, Jaak Rand, Liina Jõgisu, Toomas Tamme, Kristiina Fuchs NELI TANKISTI JA KOER 27 26 39 48 47 38 37 46 25 58 36 45 24 44 43 32 42 41 33                                           63
317 Arli Mändmets, Emeri Põld, Roland Truus SK RADA                                                                             105