TA OK rogain logo

VI TA OK rogain

Laupäeval, 8. oktoobril 2005. a.
Lääne-Virumaa, Arbavere

Võistlusreeglid:

Võistluskeskus: Arbavere puhkekeskus: http://www.arbavere.ee/

Kaart: mõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, lehe formaat A3, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses.

Kaardistamine: 2005, TA OK ühistöö, Rein Kase joonis

Rada: rajal on 40 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimise eest 140 punkti.

Osavõtjad: 2 - 5 liikmelised võistkonnad.

Vanusepiirang: võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15a võistlejad (va perekonnaklass).

Võistlusklass Tingimused
DD
HH
DH
naised
mehed
mehed ja naised
JJ16
sõltumata soost, kuni 16a
JJ18
sõltumata soost, kuni 18a
DD40
HH40
DH40
naised, vanus vähemalt 40a
mehed, vanus vähemalt 40a
mehed ja naised, vanus vähemalt 40a
VV55 sõltumata soost, vähemalt 55a
Perekond vähemalt kahest erinevast põlvkonnast, vanusepiiranguta

Võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.

Osavõtutasu: Võistkonna osavõtutasu on võistlejate osavõtutasude summa.
Osavõtutasu võistleja kohta:

    noored (15-18 aastased) ja pensionärid lapsed (kuni 14 aastased)
kuni 20.09.2005** 140 EEK 100 EEK 50 EEK
kuni 01.10.2005 200 EEK 150 EEK 75 EEK
peale 01.10.2005* 500 EEK 400 EEK 150 EEK

* ainult kokkuleppel korraldajatega

** Seoses segadustega EOL'i kalendris on odavama registreerimise tähtaega pikendatud 25.septembrini

Tasu toitlustamise eest sisaldub osavõtutasus. Parkimise eest eraldi tasu ei võeta.
Võistkonnad võivad kasutada kas oma SI-kaarti või rentida korraldajalt 60 mälupesaga SI-kaarti. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga. SI-kaardi renditasu on 30 EEK. Rentija kohustub kompenseerima 800 EEK SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.

Autasustamine: autasustatakse võistlusklasside parimaid võistkondi sõltuvalt võistkondade arvust võistlusklassis.

Reeglite rikkumine:
- kohtuniku poolt fikseeritud koosliikumise reegli rikkumise korral KP-s arvestatakse võistkonna tulemusest maha selle kontrollpunkti väärtuseks olev punktide arv, rikkumise korral KP-de vahelisel alal tehakse võistkonnale hoiatus;
- korduva rikkumise korral on peakohtunikul õigus võistkonna tulemus tühistada;

Protestid: proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada kuni kella 18.00-ni.

Tagasi/Back