VII TA OK rogain

Laupäeval, 7. oktoobril 2006. a.
Harjumaa, Kolga

Võistlusreeglid:

Võistluskeskus: Kolga kool

Kaart: mõõt 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5m, lehe formaat A3, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses.

Kaardistus: 2006, TA OK, joonis Lauri Leppik

Rada: maastikul on 40 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimise eest 140 punkti.

Osavõtjad: 2 - 5 liikmelised võistkonnad.

Vanusepiirang: võistkonda võivad kuuluda vähemalt 15a võistlejad (va perekonnaklass).

Võistlusklass Tingimused
DD
HH
DH
naised
mehed
mehed ja naised
JJ18
sõltumata soost, kuni 18a
DD40
HH40
DH40
naised, vanus vähemalt 40a
mehed, vanus vähemalt 40a
mehed ja naised, vanus vähemalt 40a
VV55 sõltumata soost, vähemalt 55a
Perekond vähemalt kahest erinevast põlvkonnast, vanusepiiranguta

Võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.

Osavõtutasu: Võistkonna osavõtutasu on võistlejate osavõtutasude summa.
Osavõtutasu võistleja kohta:

    noored (15-18 aastased) ja pensionärid lapsed (kuni 14 aastased)
kuni 20.09.2006 140 EEK 100 EEK 50 EEK
kuni 01.10.2006 200 EEK 150 EEK 75 EEK

Tasu toitlustamise eest sisaldub osavõtutasus. Parkimise eest eraldi tasu ei võeta.
Võistkonnad võivad kasutada kas oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga. SI-kaardi renditasu on 30 EEK. Rentija kohustub kompenseerima 800 EEK SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.

Autasustamine: autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat võistkonda.

Reeglite rikkumine:
- kohtuniku poolt fikseeritud koosliikumise reegli rikkumise korral KP-s arvestatakse võistkonna tulemusest maha selle kontrollpunkti väärtuseks olev punktide arv, rikkumise korral KP-de vahelisel alal tehakse võistkonnale hoiatus;
- korduva rikkumise korral on peakohtunikul õigus võistkonna tulemus tühistada;

Protestid: proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 18.00-ni.

Registreerimine:
E-mailiga [email protected] või
[email protected] või
tel 51 62925 või
aadressil 11611 Tallinn, Harku 15.
Osavõtumaks kanda TA Orienteerumisklubi arvele 1120066509 Hansapangas.

Registreerimise e-mail peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) võistkonna nimi
2) võistkonna liikmete ees- ja perekonnanimed (ära näidata lapsed, noored ja pensionärid)
3) võistlusklassid, milles võistkond osaleb
4) SI-kaardi number - ainult ÜKS võistkonna kohta või
SI-kaardi rentimissoov - ära näidata, kas on kindlasti vaja 60 mälupesaga pulka või piisab ka 30 mälupesaga pulgast
5) ülekantava stardimaksu suurus
6) võistkonna esindaja ja tema kontakttelefon/e-mail

Võistkondade ümberregistreerimine:
Võistkonna võistlusklassi ja liikmete arvu muutmine ning võistlejate nimeline ümberregistreerimine on lubatud kuni 2. oktoobri kella 17.00. Peale 2. oktoobrit, kuni võistluspäeva hommikul kella 8.30 on erandkorras (ühe võistleja haigestumine jms.) lisatasu 50 EEK eest võimalik asendada ainult võistkonna liikmeid selliselt, et ei muutu võistlusklass, võistkondade arv (ühest võistkonnast ei saa moodustada uusi võistkondi) ega suurene võistkonna liikmete arv.

Lisainfo:
Peakorraldaja: Lauri Leppik, [email protected], tel 56159998
Peakohtunik: Lea Leppik, [email protected], tel 5133447
Peasekretär: Mari Roots, [email protected], tel 51 62925
Pearajameister: Ilmar Kirjanen, [email protected], tel 50 83884


Kasulikke teadmisi SI-kaartide kasutamisest:
http://www.tak-soft.com/SPORTident/jooksja/19.htm

Tagasi/Back