IX TA OK rogaini rajameistri info

IX TAOK rogain toimub traditsioonilises formaadis, metsas on 40 kontrollpunkti, mis annavad vastavalt 2-5 väärtuspunkti. Kõiki punkte ühendav linnulennuline variant on lühem kui kahel eelmisel aastal, seega tugevamad võistkonnad võivad proovida kõikide punktide läbimist. Rajameistrina olen hinnanud, et võistlejad seda ei suuda, aga võistlejatel on võimalik näidata, et ma eksin.

Usun, et raja planeerimine esitab võistkondadele meeldiva väljakutse. Loodan, et rada pakub strateegilisi otsustuskohti maastikuosade läbimise suhtes, kompromisse väärtuspunktide ja teepikkuse vahel ning võib juhtuda, et raja alguses kogutud väärtuspunktid tähendavad raja lõpuosas veel väärtuslikematest punktidest loobumist. Võistluskeskus asub enam-vähem maastiku keskel ja soovijatel on seda võimalik võistluse keskel läbida, kaotamata seejuures oluliselt väärtuspunkte.

TAOK rogaini maastiku üldilme on sügiseselt kaunis. Maastik jaguneb kaheks erinevaks osaks. Pool maastikust on orienteerumistehniliselt nõudlik, keerulise mikroreljeefi ja rohkete soodega ala, kus läbitavus varieerub suuremas osas hea ja keskmise vahel. Selles maastikuosas baseerub rogaini kaart orienteerumiskaartidele, kaardipilt on küll üldistatud, aga täpne. Teise poole maastikust moodustavad valdavalt väga hea nähtavuse ja läbitavusega Koiva äärsed okaspuumetsad, mida jagavad kvartaliteks rohked teed, sihid ja mõned suured kraavid. See maastikuosa on ka märgatavalt detailidevaesem ning rogaini kaart baseerub seal Eesti põhikaardil. On oluline silmas pidada, et selles maastikuosas on rogaini kaart ebatäpsem. Reljeefipilt on üldistatud ja sageli mitte eriti usaldusväärne. Seda arvestades on seal maastikuosas punktikohtadeks valitud lihtsamad ja selgemad objektid.

Valdavalt pole sood väga märjad ja usun, et enamus võistkondi ei saa raja läbimisel rohkem kui üle pahkluu märjaks. Siiski on maastikul mõned kobraste poolt ülespaisutatud kraavid ja sood, mille läbimine halvas kohas tähendaks ujumist. Reeglina leiab sellistest kraavidest ülepääsu – kopratammi või ülelangenud puu – paarisaja meetri jooksul.

Maastiku jagab pooleks maantee, kus liiklust on hõredalt. Soovitan olla maanteel liikudes ja maanteed ületades ettevaatlik.

Rajameister
Tõnis Erm