Võistluseelne info

Maastik. Rada

Suures osas toimub võistlus Lahemaa rahvuspargi alal. Kaardile on märgitud keelualana reservaat, mille läbimine toob kaasa automaatse võistkonna diskvalifitseerimise. Looduskaitsjad on määranud lisaks päris suured alad kuhu kontrollpunkte ei tohtinud panna. Seepärast tuli rajameistril ka huvitavat maastikku välja jätta. Ojade ületamiseks soovitame kasutada sildu, kaardil märgitud teised ületuskohad ei ole purded, vaid kärestikud, kopratammid, mahalangenud suured puud jne. Palume väga prügi loodusesse mitte jätta, prügikotid on joogipunktides ja võistluskeskuses.

Võistkonnad. Rinnanumbrid

Muudatused võistkondades saavad toimuda ainult vastavalt juhendile. Rinnanumbreid peavad kõik võistlejad kandma kogu võistluse kestel nähtavas kohas. Number vastab registreerimisel saadud ID-le, numbri taustavärv märgib liikmete arvu võistkonnas.

Materjalid

Saab kätte alates 8:30 oma numbrile vastavast lauast. Kaart on trükitud vee- ja rebimiskindlale materjalile. Lisaks saate kaardi paberil, seda saab kasutada raja planeerimisel.

Start

Kindlasti tuleb läbida stardivärav. Väravad avatakse kell 9:15. Siseneda tuleb kogu võistkonnaga korraga ja rinnanumbrile vastavast väravast. Kindlasti nullige enne SI-pulgad, korraldajate poolt antud on juba nullitud.

Maastikule viival edelasuunalisel rajal tuleb läbida kitsas ava võrkaias, sinna võib tekkida tropp, arvestage sellega.

Finiš

Finiši väravast pääseb sisse ainult kogu võistkond korraga, aeg fikseeritakse punktis F. F-le tohib läheneda ainult läänest läbi finišivärava. Ärge unustage tagastamast laenatud SI-pulki.

Suveniirid

Tellitud suveniirid saab kätte rinnanumbri ettenäitamisel. Suveniire on tellitud väikese varuga, mittetellinud saavad neid ka osta.

Autasustamine

Algab umbes kell 18. Enne võitjate autasustamist peame meeles kõigil kümnel rogainil osalejaid.

Telkimine

Võistluskeskuse lähedal on telkimiskoht, see on tasuta, kuid seal puudub ka teenindus.