Rajameistri eelinfo

Tegemist on huvitava ja üllatavalt mitmekesise Lahemaa maastikuga, millele on omased järgmised tunnusjooned:

nii

kui ka

Rajad on planeeritud läbima enamikke nimetatud tunnusjoontega maastikuosi. Kaardipilt aitab teil nende paiknemisest raja planeerimisel aimu saada, kuid kindlasti esineb üllatusi, kuna tegu on rogainikaardiga, mis ei pretendeeri orienteerumiskaardi täpsusele. Eelkõige on kaart üldistatud reljeefi osas, kuna kõrguste vahed maastikul on väikesed. Rajal on tavapäraselt 40 kontrollpunkti, väärtustega 2–5. Võistluskeskust, mis asub maastiku keskosas, on võimalik võistluse ajal suhteliselt edukalt läbida.

Rajal on lisaks keskusele kaks joogipunkti (märgitud kaardil), mis sisaldavad puhast kaevuvett.

Rajal on kontrollid, kes jälgivad koosliikumist.

Loovust nii optimaalse teevaliku tegemisel kui kaardi interpreteerimisel,

Kristjan Gans