Maastikust, rajast ja kaardist

XXII TAOK rogaini alapealkirjaks võiks olla klassikaline küsimus „Kuidas elad, Virumaa?“. Seekordse välivaatluse alla võetav kant on ehk Virumaa kuulsamatest paigust vähem tuntud ja käidud, ent huvitavaid nurgataguseid leiab sellelt maastikult ometi mitmeid. Piirkonna kuulsaimaks looduslikult maamärgiks on kindlasti Eesti suurim rändrahn – Ehalkivi. Ent tõenäoliselt jääb rogaini rajal ette ka mitmeid väiksema kaliibriga rahne. Kontrastid võikski ehk ollagi üks märksõnu, mis seda maastikku iseloomustab. On kaunist ja on kurba ning seda nii metsa, muu looduse kui ka inimtekkelise keskkonna osas. On ilusat männikut ja rabametsa, aga ka intensiivset metsamajandamist ja selle mitte liiga kauneid järelmeid. Saab kaeda ilusat ja heas korras Vasta mõisa ning tulekahju järel kolekaunist Malla mõisa. Võib näha tänase inimtegevuse jälgi ja mälestusmärke endistele aegadele.

Kuivõrd Viru-Nigula võistluskeskus asub maastiku ühes nurgas, siis on teekonna planeerimisel üks keskseid ülesandeid õigesti hinnata, kui suure ringi jõuab teha, et ring kontrollaja jooksul sulgeda. Seda ülesannet muudab veidi raskemaks asjaolu, et tempo on maastiku erinevates osades ilmselt mõnevõrra erinev. On lihtsaid ja on tülikamaid kontollpunkte, on kiireid ja on aeglasemaid etappe. Eks seda tuleb siis püüda arvestada ja oma jõudluse kontekstis hinnata. Uuemad raiesmikud on kaardile märgitud poollageda tingmärgiga, vanemad ja võssakasvavad raiesmikud rohemummulise rastriga. Maastikul ei pruugi see pilt siiski alati nii kontrastne olla, nagu see kaardipildi järgi paista võib.

Maastiku lõuna- ja kagupoolses osas on mitmeid keelualasid – haritud põllud, kuhu on külvatud talivili, samuti elektrikarjusega piiratud loomade karjamaad. Vaadake hoolega, kust pääseb läbi ja kust ei pääse. Keelualadeks on mõistagi ka majapidamiste õuealad (kaardil oliivrohelisega), osade majapidamiste juures on keeluala punase rastriga laiendatud suuremale alale. Ka muude majapidamiste juures palume respekteerida kohalike elanike kodurahu.

Suuremaid maanteid rada ei ületa, ent ettevaatlik tuleb olla Mahu teel, kus on kohalikku liiklust.

Kaardi mõõtkava on tavapärane 1:30000 (1 cm = 300 m), kõrgusjoonte vahe on 5 meetrit, ent lamedamates piirkondades on osaliselt kasutatud ka 2,5 m pooljooni. Kaardilehe mõõt on ca 38x40 cm. Kontrollpunkte on 45, väärtustega 2–6 punkti. Maastikul on 1 joogipunkt (KP 37 läheduses).